Chestionar EHEA  

IN-GLOBAL surveys (limesurvey.net)

Acest sondaj (anonim) este realizat pentru a obține o perspectivă asupra percepției diferitelor părți interesate asupra Procesului Bologna și a Spațiului European al Învățământului Superior (European Higher Education Area – EHEA) – studenți, cadre didactice universitare și alte categorii de personal.

Chestionarul este deschis până la data de 27.08.2023

Informații privind transportul public în municipiul Târgoviște

  • Concurs Erasmus+ 2022/2023, etapa a III-a