Category: FDSA

Evenimente

The International Conference “KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. Norms, values and contemporary landmarks” Targoviste, June 3-4, 2022 INVITATIONFormular de inscriere / Registration formArticle template Program WORKSHOP Friday, June 3, 2022

Studenti

Tabere studentesti 2022 Metodologie Locuri alocate Anexe Cereri depuse Proces-verbal afisare tabere Structura anului universitar 2021-2022 Drept/Dreptul afacerilorAdministratie publica/Administratie publica europeana Program audiente Program consultatii Mentori E-mail de corespondenta cadre…

Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Lect. univ. dr. Steluța IONESCU   Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Livia MOCANUConf. univ. dr. Claudia…

Cercetare

CENTRUL DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE (CCSJA) Obiective: Asigurarea suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în mediul academic a facultății. Elaborarea şi realizarea unor teme…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…

Publicatii

VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY Revista acreditata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS), grupa B+, aviz nr. 661/2008, indexata in bazele de date EBSCO Publishing, Copernicus si…