Category: FDSA

Evenimente

CONFERINȚA ”PROVOCĂRI ALE JURISPRUDENȚEI ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE DIN ANUL 2022” 31 martie 2023, începând cu ora 9.30 Vineri, 9 decembrie 2022, ora 15:00 Facultatea de Drept și Științe Administrative…

Studenti

Bursa Camerei Notarilor Publici Ploiești ANUNȚ Camera Notarilor Publici Ploiești oferă studenților 2 burse (100 euro/lună, fiecare) pentru anul universitar 2022-2023. Dosarele de concurs se depun la secretariatul Facultății de…

Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Lect. univ. dr. Steluța IONESCU   Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Livia MOCANUConf. univ. dr. Claudia…

Cercetare

CENTRUL DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE (CCSJA) Obiective: Asigurarea suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în mediul academic a facultății. Elaborarea şi realizarea unor teme…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…

Publicatii

VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY Revista acreditata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS), grupa B+, aviz nr. 661/2008, indexata in bazele de date EBSCO Publishing, Copernicus si…