Category: FDSA

Evenimente

The International Conference “KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. Norms, values and contemporary landmarks”Targoviste, June 14-15, 2024 CONFERENCE PROGRAM INVITATION Registration form Article Template

Studenti

TABERE 2024 ANUNȚ tabere studențești vara 2024 CALENDAR Anexa 4 CERERE Anexa 7.1 DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești 2024 Metodologie tabere studențești 2024 Anexe metodologie…

Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Conf. univ. dr. Steluța IONESCU Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Claudia GILIAConf. univ. dr. Livia MOCANUConf.…

Cercetare

CENTRUL DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE (CCSJA) Obiective: Asigurarea suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în mediul academic a facultății. Elaborarea şi realizarea unor teme…

Documente

Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2022 Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2021 Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2020…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…

Publicatii

VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY Revista acreditata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS), grupa B+, aviz nr. 661/2008, indexata in bazele de date EBSCO Publishing, Copernicus si…