Category: FDSA

Evenimente

SIMPOZIONUL 20 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR AL REVISTEI „VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY” Data evenimentului: 29 martie 𝟐𝟎𝟐4 Ora evenimentului: începând cu ora 9:00Campusul UVT, str. Aleea Sinaia,…

Studenti

 ALEGERI STUDENȚI ! Informații privind alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților  în structurile de conducere ale Universității Valahia din Târgoviște. 1.  Regulamentul pentru alegerea studenților reprezentanți în cadrul Universității ”VALAHIA” din…

Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Conf. univ. dr. Steluța IONESCU   Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Livia MOCANUConf. univ. dr. Claudia…

Cercetare

CENTRUL DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE (CCSJA) Obiective: Asigurarea suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în mediul academic a facultății. Elaborarea şi realizarea unor teme…

Documente

Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2022 Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2021 Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2020…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…

Publicatii

VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY Revista acreditata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS), grupa B+, aviz nr. 661/2008, indexata in bazele de date EBSCO Publishing, Copernicus si…