Conducerea Facultății

Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU
Prodecan – Conf. univ. dr. Steluța IONESCU

 

Consiliul facultății

Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU
Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Conf. univ. dr. Livia MOCANU
Conf. univ. dr. Cristian MAREȘ
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
Lect. univ. dr. Emilian Alexandru BULEA
Student Georgiana TĂNASE (DASCĂLU)
Student Andreea Beatrice STOICAN
Student Ionuț-Irinel LECOIU

 

Reprezentanții facultății în Senatul universitar:

Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN

Student Maria-Andreea STAN

 

Departamentul Drept

Director – Lect. univ. dr. Emilian Alexandru BULEA
Consiliul departamentului:
Lect. univ. dr. Dan Alexandru GUNĂ
Lect. univ. dr. Emilian Alexandru BULEA
Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
Cadre didactice titulare:
Conf. univ. dr. Livia MOCANU
Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU
Conf. univ. dr. Lavinia VLADILĂ
Conf. univ. dr. Steluța IONESCU
Conf. univ. dr. Manuela NIȚĂ
Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
Lect. univ. dr. Emilian BULEA
Lect. univ. dr. Dan GUNĂ

 

Departamentul Științe Administrative

Director interimar – Conf. univ. dr. Cristian MAREȘ
Consiliul departamentului:
Conf. univ. dr. Cristian MAREȘ
Lect. univ. dr. Marius Mihălăchioiu
Cadre didactice titulare:
Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU
Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU
Conf. univ. dr. Denisa BARBU
Conf. univ. dr. Cristian MAREȘ
Lect. univ. dr. Nicoleta ENACHE
Lect. univ. dr. Lavinia SAVU

 

Cadre didactice asociate

Prof. univ. dr. Vlad BARBU
Prof. univ. dr. Bogdan Nicolae ȚONEA
Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE
Conf. univ. dr. Cosmin CERNAT
Lect. univ. dr. Ivan Vasile IVANOFF
Lect. univ. dr. Adriana MOTOROIU
Dr. Elena ILIE
Dr. Nicolae MIRESCU
Drd. Alin PETREA