Conducerea Facultății

Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU
Prodecan – Lect. univ. dr. Steluța IONESCU

 

Consiliul facultății

Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU
Conf. univ. dr. Livia MOCANU
Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Lect. univ. dr. Steluţa IONESCU
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
Lect. univ. dr. Denisa BARBU
Student Carmen Elena FLORESCU (ZECA)
Student Florența Larisa MATEI (DRĂGULESCU)
Student Vlad Andrei VASILE

 

Reprezentanții facultății în Senatul universitar:

Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
Student Albert-Ionuț GAGIONEA

 

Departamentul Drept

Director – Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
Consiliul departamentului:
Conf. univ. dr. Lavinia VLĂDILĂ
Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
Lect. univ. dr. Manuela NIȚĂ
Cadre didactice titulare:
Conf. univ. dr. Livia MOCANU
Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU
Conf. univ. dr. Lavinia VLADILĂ
Lect. univ. dr. Steluța IONESCU
Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
Lect. univ. dr. Manuela NIȚĂ
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
Lect. univ. dr. Emilian BULEA
Lect. univ. dr. Dan GUNĂ

 

Departamentul Științe Administrative

Director – Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Consiliul departamentului:
Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Lect. univ. dr. Denisa BARBU
Cadre didactice titulare:
Prof. univ. dr. Dănuț ȚOP
Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU
Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU
Lect. univ. dr. Lavinia SAVU
Lect. univ. dr. Cristian MAREȘ
Lect. univ. dr. Nicoleta ENACHE
Lect. univ. dr. Denisa BARBU

 

Cadre didactice asociate

Prof. univ. dr. Sache NECULAESCU
Prof. univ. dr. Vlad BARBU
Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE
Conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHIU
Conf. univ. dr. COSMIN CERNAT
Lect. univ. dr. Adriana MOTOROIU
Lect. univ. dr. Ivan Vasile IVANOFF
Lect. univ. dr. Nicolae MIRESCU
Dr. Elena ILIE
Dr. Marius MIHĂLĂCHIOIU
Drd. Maria Nicoleta MORAR