Conducerea Facultății

Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU
Prodecan – Conf. univ. dr. Steluța IONESCU

 

Consiliul facultății

Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU
Conf. univ. dr. Livia MOCANU
Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Conf. univ. dr. Steluţa IONESCU
Conf. univ. dr. Denisa BARBU 
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
Student Adelina Ileana NAE
Student Răzvan Ionuț DONOSA
Student Vlad Andrei VASILE

 

Reprezentanții facultății în Senatul universitar:

Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
Student Maria Andreea STAN

 

Departamentul Drept

Director – Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
Consiliul departamentului:
Conf. univ. dr. Lavinia VLĂDILĂ
Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
Conf. univ. dr. Manuela NIȚĂ
Cadre didactice titulare:
Conf. univ. dr. Livia MOCANU
Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU
Conf. univ. dr. Lavinia VLADILĂ
Conf. univ. dr. Steluța IONESCU
Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
Conf. univ. dr. Manuela NIȚĂ
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
Lect. univ. dr. Emilian BULEA
Lect. univ. dr. Dan GUNĂ

 

Departamentul Științe Administrative

Director – Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Consiliul departamentului:
Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Conf. univ. dr. Denisa BARBU
Cadre didactice titulare:
Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU
Conf. univ. dr. Claudia GILIA
Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU
Conf. univ. dr. Denisa BARBU
Conf. univ. dr. Cristian MAREȘ
Lect. univ. dr. Nicoleta ENACHE
Lect. univ. dr. Lavinia SAVU

 

Cadre didactice asociate

Prof. univ. dr. Vlad BARBU
Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE
Conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHIU
Conf. univ. dr. COSMIN CERNAT
Lect. univ. dr. Adriana MOTOROIU
Lect. univ. dr. Ivan Vasile IVANOFF
Lect. univ. dr. Nicolae MIRESCU
Dr. Elena ILIE
Dr. Marius MIHĂLĂCHIOIU
Drd. Maria Nicoleta MORAR