PROGRAMARE SESIUNE REFACERE CREDITE
 septembrie 2022

DREPT IV IF/ID, AP III, APE II, DA

DREPT I, II, III IF/ID, AP I, II, APE I


Examenele din sesiunea de restante se vor susține fizic (la facultate).

Pentru susținerea restantelor trebuie să depuneti la secretariatul facultatii cererea completată, însoțită de dovada plății taxei de reexaminare (80 lei/restanță disciplina, 100 lei/examen diferență, 250 lei/restanță an suplimentar). Taxa poate fi achitată on line (din contul personal din sistemul UMS), prin transfer bancar sau mandat poștal în unul din conturile universității.

Beneficiar: Universitatea ”Valahia” Din Târgoviște

Cod fiscal al instituției: 4279685

Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Târgoviște

Cont IBAN: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TÂRGOVIȘTE (mandat poștal)

Pe ordinul de plată sau mandatul poștal se vor menționa următoarele: CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu, tip taxa (refacerea unei discipline, examen de diferență, restanță an suplimentar) și se va preciza disciplina.