❗Programare sesiune 08.01.2024 – 09.02.2024

Drept IF anul I

Drept IF anul II

Drept IF anul III

Drept IF anul IV

Drept ID anul I

Drept ID anul II

Drept ID anul III

Drept ID anul IV

Administrație publică, anul I

Administrație publică, anul II

Administrație publică, anul III

Master – Dreptul afacerilor

Master – Administrație publică europeană, anul I

Master – Administrație publică europeană, anul II


  • Examenele din sesiune și din sesiunea de restanțe se vor susține fizic (la facultate).
  • Pentru susținerea restantelor trebuie să depuneti la secretariatul facultatii cererea completată, însoțită de dovada plății taxei de reexaminare . Taxa poate fi achitată on line (din contul personal din sistemul UMS), prin transfer bancar sau mandat poștal în unul din conturile universității.

Beneficiar: Universitatea ”Valahia” Din Târgoviște

Cod fiscal al instituției: 4279685

Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Târgoviște

Cont IBAN: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TÂRGOVIȘTE (mandat poștal)

Pe ordinul de plată sau mandatul poștal se vor menționa următoarele: CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu, tip taxa (refacerea unei discipline, examen de diferență, restanță an suplimentar) și se va preciza disciplina.