Exclamation Mark Vector Hd Images, Cartoon Exclamation Mark, Cartoon Clipart, Cartoon, Exclamation Mark PNG Image For Free Download | Cartoon clip art, Exclamation mark, Girly drawings PROGRAMARE SESIUNE  22 mai-23 iunie 2023


  • Examenele din sesiune și din sesiunea de restanțe se vor susține fizic (la facultate).
  • Pentru susținerea restantelor trebuie să depuneti la secretariatul facultatii cererea completată, însoțită de dovada plății taxei de reexaminare (80 lei/restanță disciplina, 100 lei/examen diferență, 250 lei/restanță an suplimentar). Taxa poate fi achitată on line (din contul personal din sistemul UMS), prin transfer bancar sau mandat poștal în unul din conturile universității.

Beneficiar: Universitatea ”Valahia” Din Târgoviște

Cod fiscal al instituției: 4279685

Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Târgoviște

Cont IBAN: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TÂRGOVIȘTE (mandat poștal)

Pe ordinul de plată sau mandatul poștal se vor menționa următoarele: CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu, tip taxa (refacerea unei discipline, examen de diferență, restanță an suplimentar) și se va preciza disciplina.