Orar anul universitar 2023-2024

– semestrul II –

Programe de studii de licență

Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (IF)
Drept
Administrație publică

Forma de învățământ: Învățământ la distanță (ID)
Drept

Programe de studii de master

Dreptul afacerilor
Administrație publică europeană