CENTRUL DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE (CCSJA)
Certificat recunoastere centru cercetare_2022_site
Obiective:
  • Asigurarea suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în mediul academic a facultății.
  • Elaborarea şi realizarea unor teme de cercetare cu caracter original care să rezolve probleme de actualitate din domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative.
  • Crearea cadrului adecvat de perfecţionare profesională continuă a corpului profesoral şi a integrării cadrelor didactice în activitatea de cercetare ştiinţifică.
  • Creşterea vizibilităţii facultăţii în plan naţional şi internaţional şi îmbunătăţirea activităţilor didactice.
  • Activitatea centrului se va desfăşura în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de cunoştinţe ştiinţifice noi.
  • Dezvoltarea cercetării interdisciplinare prin colaborarea cu alte cadre didactice din facultăţile Universităţii Valahia sau de la alte universităţi partenere din ţară sau din străinătate.