CENTRUL DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE (CCSJA)
Certificat recunoastere centru cercetare_2022_site

Obiective:

  • Asigurarea suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în mediul academic a facultății.
  • Elaborarea şi realizarea unor teme de cercetare cu caracter original care să rezolve probleme de actualitate din domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative.
  • Crearea cadrului adecvat de perfecţionare profesională continuă a corpului profesoral şi a integrării cadrelor didactice în activitatea de cercetare ştiinţifică.
  • Creşterea vizibilităţii facultăţii în plan naţional şi internaţional şi îmbunătăţirea activităţilor didactice.
  • Activitatea centrului se va desfăşura în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de cunoştinţe ştiinţifice noi.
  • Dezvoltarea cercetării interdisciplinare prin colaborarea cu alte cadre didactice din facultăţile Universităţii Valahia sau de la alte universităţi partenere din ţară sau din străinătate.

SIMPOZIONUL

20 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR AL REVISTEI

„VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY”

�� Data evenimentului: 29 martie 𝟐𝟎𝟐4
�� Ora evenimentului: începând cu ora 9:00
��Campusul UVT, str. Aleea Sinaia, nr. 13, amfiteatrul Institutului de Cercetări 
 

The International Conference “KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. Norms, values and contemporary landmarks”
Targoviste, June 9-10, 2023


 

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 
NORME, VALORI ŞI REPERE CONTEMPORANE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ”
TÂRGOVIȘTE, 11-12 mai 2023


 

CONFERINȚA ”PROVOCĂRI ALE JURISPRUDENȚEI ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE DIN ANUL 2022”
31 martie 2023, începând cu ora 9.30
Programul conferinței

Vineri, 9 decembrie 2022, ora 15:00


 

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Valahia” din TârgovișteBaroul Dâmbovița,  în parteneriat cu  Grupul editorial Universul Juridic, organizează vineri, 21 octombrie 2022, începând cu ora 10:00, în  Amfiteatrul „Paraschiv Vagu” al Facultății de Drept și Științe Administrative,  Conferința In Honorem prof. univ. dr. N. Volonciu – 70 de ani de activitate didactică și științifică pusă în slujba dreptului românesc

Informații suplimentare


 

The International Conference “KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. Norms, values and contemporary landmarks”

Targoviste, June 3-4, 2022

WORKSHOP – Friday, June 3, Targoviste


 
Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti, 12-13 mai 2022


 

The International Conference

MUNCA FLEXIBILĂ – NECESITATE ȘI OPORTUNITATE

FLEXIBLE WORK – NECESSITY AND OPPORTUNITY

12-13 mai 2022

Program


 

The International Conference, Targoviste, June 4-5, 2021

THE PROGRAM OF THE CONFERENCE

INVITATION


Sesiunea anuală de comunicări științifice studențești 13-14 mai 2021

Program 

 

Sesiunea anuala de comunicari stiintifice studentesti
29-30 octombrie 2020
 

 
Conferinta Internationala SOCIETATEA INTEMEIATA PE CUNOASTERE. Norme, valori si repere contemporane, 23- 24 octombrie 2020 

Având în vedere contextul actual, conferința se va desfășura exclusiv în mediul online, prin utilizarea platformei Zoom. Lucrările conferinței vor avea loc pe secțiuni, prezentarea făcându-se în limbile română, engleză sau spaniolă, fiecare autor având la dispoziție 10-15 minute. Pentru accesul online, coordonatele vor fi transmise, odată cu programul conferinței, pe adresa de e-mail indicată în Formularul de înscriere.

Evenimente asociate conferintei

Notă: Întrucât specificul evenimentelor asociate nu permite desfășurarea acestora în cele mai bune condiții în mediul online, cele două workshop-uri se amână pentru o ediție viitoare a conferinței.


 

 The International Conference  regarding 70 YEARS FROM THE FIRST LABOR CODE IN ROMANIA

 was restored on October 15, 2020, and will take place online.
Access can be done by accessing the following coordinates:
https://us04web.zoom.us/j/3235036823?pwd=74x39GImO2o
Meeting ID: 323 503 6823 

Dezbatere cu tema: CENTENARUL VOTULUI UNIVERSAL MASCULIN IN ROMANIA

Joi, 12 decembrie 2019, ora 10.00


Conferința națională
DIMENSIUNI TRANSDISCIPLINARE ÎN PRACTICA POLIȚIEI PENITENCIARE
14-15 NOIEMBRIE 2019


Conferința națională  ”Impactul digitalizării în aplicarea dreptului”

1 noiembrie 2019, orele 9.30


Conferinta Internationala SOCIETATEA INTEMEIATA PE CUNOASTERE. Norme, valori si repere contemporane, 7- 8 iunie 2019 


Sesiunea anuala de comunicari stiintifice studentesti, 9-10 mai 2019


Conferinţa națională  ”Rolul jurisprudenței în interpretarea și aplicarea dreptului”

29 martie 2019


 Conferinţa internațională  ”100 de ani de prezență a României la OIM”

5 – 6 aprilie 2019

Conferinţa națională ”Probleme  actuale  privind  aplicarea  şi interpretarea  dreptului”

2  noiembrie  2018 orele 9,30


Conferinta Internationala SOCIETATEA INTEMEIATA PE CUNOASTERE. Norme, valori si repere contemporane, 8-9 iunie 2018


Conferinta 14 mai 2018


Sesiune stiintifica studenteasca, 10-11 mai 2018


 Conferinta nationala ”Dreptul romanesc la 100 de ani de la Marea Unire. Continuitate si discontinuitate” 30 martie 2018

Conferinta nationala ”Aspecte teoretice si practice privind munca nedeclarata si regimul sanctionator aplicabil”  20 octombrie 2017


Conferinta Internationala SOCIETATEA INTEMEIATA PE CUNOASTERE. Norme, valori si repere contemporane, 2 – 3 iunie 2017


Sesiunea stiintifica studenteasca 30 mai 2017


Conferinta IMPACTUL DECIZIILOR RECENTE ALE INSTANȚEI SUPREME ASUPRA JURISPRUDENȚEI

31 martie 2017, ora 10:00


Reprezentație a trupei de teatru Forum a Penitenciarului Mărgineni

29 mai 2017

Conferinta ”Aspecte controversate generate de modificarile legislative recente”

21 octombrie 2016, ora 9:00


Conferinta Internationala SOCIETATEA INTEMEIATA PE CUNOASTERE. Norme, valori si repere contemporane, 10 – 11 iunie 2016


Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti – 1 iunie 2016
 

 


Conferinta “Aspecte privind aplicarea noilor coduri”

25 martie 2016, ora 10:00

Masa rotunda cu tema: Egalitatea de sanse între femei si barbati – editia a II-a

27 noiembrie 2015, ora 11:00


 Conferinta ”O viziune asupra celei de-a 104-a Conferinte a Organizatiei Internationale a Muncii- 2015”, sustinuta de profesor Martha Elisa Monsalve Cuellar

10 noiembrie 2015, ora 12.00


Conferinta ”Interferente intre Codul muncii, legea functionarilor publici si alte legi speciale”

23 octombrie 2015, ora 10.00


Conferinta Internationala

SOCIETATEA INTEMEIATA PE CUNOASTERE. Norme, valori si repere contemporane

12 – 13 iunie 2015


Simpozionul ”Interferente între activitatea notarilor publici si cea a instantelor de judecata, avocatilor, mediatorilor – 20 de ani de la înfiintarea Institutiei Notarului Public în România”

29 – 30 mai 2015


Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti 

8 mai 2015

Simpozionul ”150 de ani de la adoptarea Legii pentru constituirea corpului de avocati din 6 decembrie 1864 – importanta ei în crearea unui sistem judiciar modern în România”

12 decembrie 2014, ora 13.00


Conferinta “Rapirea de persoane la nivel global, cazul Mexicului” sustinuta de profesor Jorge Arturo Olivarez Brito

29 septembrie 2014


Conferinta Internationala SOCIETATEA INTEMEIATA PE CUNOASTERE. Norme, valori si repere contemporane

6 – 7 iunie 2014


Conferinta “Evolutii in strategiile de cercetare penala” sustinuta de conf. univ. dr. Gabriel OLTEANU

2 iunie 2014


Conferinta Internationala History, Culture, Citizenship In The European Union, Pitesti

23-24 mai 2014


Simpozion 9 mai 2014


Masa rotunda cu tema: Egalitatea de sanse intre femei si barbati

4 Aprilie 2014


Dezbateri privind aplicarea noului Cod penal si a noului Cod de procedura penala

14 martie 2014

Conferința Internațională  SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAȘTERE Norme, valori și repere contemporane, 07-09 iunie 2013

Program

Conferința Internațională SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAȘTERE Norme, valori și repere contemporane, 31 mai-1 iunie 2012

Program