REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

LICENȚĂ

Rezultate admitere DREPT – IF

Rezultate admitere DREPT – ID

Rezultate admitere DREPT- Români de pretutindeni

Rezultate admitere ADMINISTRATIE PUBLICA


 

MASTER

Rezultate admitere DREPTUL AFACERILOR

Rezultate admitere ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ


 

ÎNCHEIERE CONTRACTE 

Pentru dobândirea calității de student/masterand, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 21 septembrie – 24 septembrie 2022  pentru a încheia contractul de studii și a depune un dosar-plic conținând documentele de înscriere pe suport de hârtie, precum și dovada achitării taxelor:

  • Taxă de înmatriculare în cuantum de 200 lei, care se va plăti indiferent de regimul de finanțare a studiilor de licență sau de master (buget/taxă);
  • o fracție din taxa de şcolarizare în cuantum de 800 lei (licență)/900 lei (master), pentru candidații  admiși la studii cu taxă.

Program încheiere contracte: 

21 septembrie – 24 septembrie 2022 
Miercuri-Vineri:  9:00-17:00, 
Sâmbătă:  9:00-12:00

Campusul universitar, Str. Aleea Sinaia, nr. 13, CORPUL B, etaj 3, sala 305


 
 ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTA “ÎN AȘTEPTARE”

 În funcție de locurile neconfirmate prin încheierea contractului de studii de către candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2022, în ordinea mediei de concurs/admitere, candidații aflați pe lista în așteptare vor fi contactați în data de 26 septembrie 2022 pentru a încheia contractul de studii.