Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Lect. univ. dr. Steluța IONESCU   Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Livia MOCANUConf. univ. dr. Claudia…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…

Admitere Licenta

Admitere online – 2022 OFERTA EDUCAȚIONALĂ SEPTEMBRIE 2022 CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 Pentru dobândirea calității de student, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 21 septembrie –…

Admitere Master

Admitere online – 2022 OFERTA EDUCAŢIONALĂ – MASTER, cursuri IF (învățământ cu frecvență)  ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023 Tematică interviu profesional Anunț susținere interviu profesional

De ce noi?

ARGUMENTE pentru a alege FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE mediu de învățare care încurajează performanța, creativitatea și care permite dezvoltarea unei cariere de succes; implicarea studenților în activități de cercetare științifică…

Procedura de înscriere

Admitere online – 2022 Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on-line pusă la dispoziție de Universitatea Valahia din Târgoviște la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de tip…

Rezultate Admitere

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022 LICENȚĂ Rezultate admitere DREPT – IF Rezultate admitere DREPT – ID Rezultate admitere DREPT- Români de pretutindeni Rezultate admitere ADMINISTRATIE PUBLICA   MASTER Rezultate admitere DREPTUL…

Examen finalizare studii

LICENȚĂ/DISERTAȚIE sesiunea februarie 2023 Calendar examen finalizare studii februarie 2023 TEMATICA LICENTA sesiunile: iulie, septembrie 2023; februarie 2024 DreptAdministratie publica TEMATICA LICENTA sesiunile: iulie, septembrie 2022; februarie 2023 DreptAdministratie publica…

Practica

Ghid practica Anexa 1. Acord practica Anexa 2. Conventie practica Anexa 3. Portofoliu de practica Anexa 4. Caiet de practica Anexa 5. Atestat de practica Anexa 6. Cerere efectuare practica…

Evenimente

CONFERINȚA ”PROVOCĂRI ALE JURISPRUDENȚEI ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE DIN ANUL 2022” 31 martie 2023, începând cu ora 9.30 Vineri, 9 decembrie 2022, ora 15:00 Facultatea de Drept și Științe Administrative…

Programare examene

PROGRAMARE SESIUNE  Ianuarie-Februarie 2023 Drept IF Drept ID Administrație publică Administrație publică europeană Dreptul afacerilor PROGRAMARE SESIUNE REFACERE CREDITE 09-20 ianuarie 2023 Examenele din sesiune și din sesiunea de restanțe se…

Orar

Orar anul universitar 2022-2023 – semestrul I – Programe de studii de licenta Forma de invatamant: Invatamant cu frecventa (IF)DreptAdministratie publica Forma de invatamant: Invatamant la distanta (ID)Drept Programe de…