Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Conf. univ. dr. Steluța IONESCU   Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Livia MOCANUConf. univ. dr. Claudia…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…

Admitere Master

Admitere online – 2023 OFERTA EDUCAŢIONALĂ – MASTER, cursuri IF (învățământ cu frecvență)  2023 CALENDAR ADMITERE 2023 Tematică interviu profesional Anunț susținere interviu profesional

De ce noi?

ARGUMENTE pentru a alege FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE mediu de învățare care încurajează performanța, creativitatea și care permite dezvoltarea unei cariere de succes; implicarea studenților în activități de cercetare științifică…

Procedura de înscriere

Admitere online – 2023 Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on-line pusă la dispoziție de Universitatea Valahia din Târgoviște la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de tip…

Rezultate Admitere

REZULTATE ADMITERE IULIE 2023 LICENȚĂ ÎNCHEIERE CONTRACTE  Pentru dobândirea calității de student, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 27 iulie – 10 august 2023  pentru a încheia contractul de studii și a…

Examen finalizare studii

LICENȚĂ/DISERTAȚIE sesiunea februarie 2023 Rezultate finale licență, specializarea Drept – pagina 1, pagina 2 Rezultate licență Proba II, specializarea Drept – pagina 1 Rezultate licență Proba I, specializarea Drept –…

Practica

Ghid practicaAnexa 1. Acord practicaAnexa 2. Conventie practicaAnexa 3. Portofoliu de practicaAnexa 4. Caiet de practicaAnexa 5. Atestat de practicaAnexa 6. Cerere efectuare practica parteneriat FDAAnexa 7. Cerere efectuare practica…

Evenimente

The International Conference “KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. Norms, values and contemporary landmarks”Targoviste, June 9-10, 2023  Program INVITATION Registration form / Formular de inscriere  Article Template SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI ”NORME,…

Programare examene

PROGRAMARE SESIUNE  22 mai-23 iunie 2023 Drept IF Drept ID Administrație publică Master Administrație publică europeană/Dreptul afacerilor Examenele din sesiune și din sesiunea de restanțe se vor susține fizic (la facultate).…

Orar

Orar anul universitar 2022-2023 – semestrul II – Programe de studii de licenta Forma de invatamant: Invatamant cu frecventa (IF)DreptAdministratie publica Forma de invatamant: Invatamant la distanta (ID)Drept Programe de…