Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Conf. univ. dr. Steluța IONESCU   Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Livia MOCANUConf. univ. dr. Claudia…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…

Admitere Licenta

Admitere online – 2023 OFERTA EDUCAȚIONALĂ  – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 CALENDAR ADMITERE  2023

Admitere Master

Admitere online – 2023 OFERTA EDUCAŢIONALĂ MASTER  2023 CALENDAR ADMITERE 2023 Anunț susținere interviu profesional ❗În atenția candidaților la programul de master Administrație publică europeană Interviul profesional se va susține…

De ce noi?

ARGUMENTE pentru a alege FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE mediu de învățare care încurajează performanța, creativitatea și care permite dezvoltarea unei cariere de succes; implicarea studenților în activități de cercetare științifică…

Procedura de înscriere

Admitere online – 2023 Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on-line pusă la dispoziție de Universitatea Valahia din Târgoviște la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de tip…

Rezultate Admitere

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023 LICENȚĂ și MASTER DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR Rezultate admitere DREPT IF Rezultate admitere ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  IF Rezultate admitere  DREPTUL AFACERILOR Rexultate admitere ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPERANĂ REZULTATE ADMITERE…

Examen finalizare studii

Rezultate finaleAnunț proba IIRezultate contestațiiAnunţ contestaţiiRezultate proba IAnunț intrare sală – Licență specializarea Drept IF și ID – 20 februarie 2024CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR – SESIUNEA FEBRUARIE 2024…

Practica

Ghid practicaAnexa 1. Acord practicaAnexa 2. Conventie practicaAnexa 3. Portofoliu de practicaAnexa 4. Caiet de practicaAnexa 5. Atestat de practicaAnexa 6. Cerere efectuare practica parteneriat FDAAnexa 7. Cerere efectuare practica…

Evenimente

SIMPOZIONUL 20 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR AL REVISTEI „VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY” Data evenimentului: 29 martie 𝟐𝟎𝟐4 Ora evenimentului: începând cu ora 9:00Campusul UVT, str. Aleea Sinaia,…

Programare examene

  ❗Programare sesiune 08.01.2024 – 09.02.2024 Drept IF anul I Drept IF anul II Drept IF anul III Drept IF anul IV Drept ID anul I Drept ID anul II Drept…

Orar

Orar anul universitar 2023-2024 – semestrul II – Programe de studii de licență Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență (IF)DreptAdministrație publică Forma de învățământ: Învățământ la distanță (ID)Drept Programe de…