Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Lect. univ. dr. Steluța IONESCU   Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Livia MOCANUConf. univ. dr. Claudia…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…

Admitere Licenta

Admitere online – 2022 Pentru dobândirea calității de student, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 28 iulie – 12 august 2022 (luni – vineri, 9:00–17:00) pentru a…

Admitere Master

Admitere online – 2022 OFERTA EDUCAŢIONALĂ – MASTER, cursuri IF (învățământ cu frecvență)  ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023 Tematică interviu profesional

De ce noi?

ARGUMENTE pentru a alege FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE mediu de învățare care încurajează performanța, creativitatea și care permite dezvoltarea unei cariere de succes; implicarea studenților în activități de cercetare științifică…

Procedura de înscriere

Admitere online – 2022 Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on-line pusă la dispoziție de Universitatea Valahia din Târgoviște la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de tip…

Rezultate Admitere

Rezultate Admitere  REZULTATE ADMITERE IULIE 2022 Rezultate admitere DREPT - IF Rezultate admitere DREPT - ID Rezultate admitere DREPT- Români de pretutindeni Rezultate admitere ADMINISTRATIE PUBLICA Pașii de urmat după afișarea…

Examen finalizare studii

Rezultate finale licenta, specializarea Drept IF si ID Rezultate disertatie – Administratie publica europeana Rezultate disertatie – Dreptul afacerilor – pagina 1; pagina 2 Rezultate licenta, specializarea Administratie publica Rezultate…

Practica

Ghid practica Anexa 1. Acord practica Anexa 2. Conventie practica Anexa 3. Portofoliu de practica Anexa 4. Caiet de practica Anexa 5. Atestat de practica Anexa 6. Cerere efectuare practica…

Evenimente

The International Conference “KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. Norms, values and contemporary landmarks” Targoviste, June 3-4, 2022 INVITATIONFormular de inscriere / Registration formArticle template Program WORKSHOP Friday, June 3, 2022

Programare examene

PROGRAMARE SESIUNE REFACERE CREDITE septembrie 2022 DREPT IV IF/ID, AP III, APE II, DA DREPT I, II, III IF/ID, AP I, II, APE I Examenele din sesiunea de restante se vor…

Orar

Orar anul universitar 2021-2022 – semestrul II – Programe de studii de licenta Forma de invatamant: Invatamant cu frecventa (IF)DreptAdministratie publica Forma de invatamant: Invatamant la distanta (ID)Drept Programe de…