Acasa

Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative este una dintre facultățile emblematice ale Universității ”Valahia” din Târgoviște, universitate de stat acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul Grad de Încredere Ridicat, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.
Continuând tradiția primei școli de învăţământ superior din Muntenia, “Schola Graeca et Latina” (1646–1652), înfiinţată în timpul domnitorului Matei Basarab, Universitatea ”Valahia„ din Târgoviște, în cei 25 de ani de la înființare (1992),  a reușit să devină o instituţie de prestigiu în spațiul universitar românesc, cu vocaţie europeană, care contribuie la dezvoltarea vieţii economice, sociale, politice şi culturale din fosta capitală a Ţării Româneşti.

Leagăn al culturii şi spiritualităţii româneşti, oraşul Târgovişte a constituit de-a lungul timpului un nucleu activ de dezvoltare a învăţământului umanist, aici fiind tipărite primele lucrări în limba română, dar şi reprezentativa lucrare „Îndreptarea legii” (1652), unul dintre primele coduri de legi din Europa redactate într-o limbă naţională. Ca răspuns la o îndelungată tradiție culturală, la distanță în timp, în contextul profundelor transformări politice şi sociale care au marcat România la începutul anilor 1990, avea să se nască școala juridică și administrativă târgovișteană. www    Încă de la înființare, facultatea și-a propus și promovează un proces de învăţământ de înaltă calitate, modern, orientat spre studenţi şi spre rezultatele învăţării, susţinut de resurse umane înalt calificate şi de o înfrastructură la nivelul standardelor internaţionale în domeniu.
De peste două decenii, Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative formează specialişti în domeniul juridic şi al ştiinţelor administrative, mulți dintre aceștia fiind astăzi nume sonore în domeniile lor de specializare, ocupând poziții-cheie în mediul profesional și/sau în viața publică.
Astăzi, Facultatea de Drept și Științe Administrative oferă programe de pregătire universitară – studii de licență și master, in regim cu frecvență (IF) și la distanță (ID), acreditate ARACIS:

• programe de studii universitare de licență – ”Drept” (IF și ID) și “Administratie publică” (IF);

• programe de studii universitare de master – “Dreptul afacerilor” (IF) și “Administratie publică europeană” (IF).

În funcție de programul de studii ales, absolvenții noștri pot poţi exercita o profesie juridică din sistemul justiției sau din alte domenii ale vieții publice (judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic șa.), pot fi funcţionari publici în administraţia publică din România (la nivel central sau local) sau în instituţii ale Uniunii Europene ori pot îmbrățișa o carieră în domeniul învățământului superior sau în cercetarea științifică.