Studenti

Chestionar EHEA   IN-GLOBAL surveys (limesurvey.net) Acest sondaj (anonim) este realizat pentru a obține o perspectivă asupra percepției diferitelor părți interesate asupra Procesului Bologna și a Spațiului European al Învățământului Superior…

Documente

Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2022 Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2021 Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in facultate 2020…

Cercetare

CENTRUL DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE (CCSJA) Obiective: Asigurarea suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în mediul academic a facultății. Elaborarea şi realizarea unor teme…

Echipa

Conducerea Facultății Decan – Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCUProdecan – Conf. univ. dr. Steluța IONESCU   Consiliul facultății Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCUConf. univ. dr. Livia MOCANUConf. univ. dr. Claudia…

Publicatii

VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY Revista acreditata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS), grupa B+, aviz nr. 661/2008, indexata in bazele de date EBSCO Publishing, Copernicus si…

Programe academice

Licenta Master Licenta DREPT Forma de învățământ zi (IF) și învățământ la distanță (ID), durata studiilor 4 ani (program acreditat).MisiuneMisiunea programului de licență Drept este formativ-ştiinţifică. Sub aspect formativ, programul…