NOU! Modificarea calendarului de admitere - sesiunea septembrie 2017, AICI 

NOU! Proba orală a examenului de admitere la programele de
studiu de master - Interviul profesional, se va sustine in data de 25 septembrie 2017, ora 13.00, in Campusul universitar, corpul B, sala 214 si sala 201


    PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Locuri disponibile sesiunea de admitere septembrie 2017, AICI

 Liste contracte incheiate 01.09.2017

Administratie publica IF- fara taxa, AICI

Administratie publica IF- cu taxa, AICI

Drept IF - fara taxa, AICI

Drept IF - cu taxa, AICI

Drept ID, AICI


 

Rezultate admitere - sesiunea iulie 2017

Lista admitere Drept si Administratie publica, AICI

Lista admitere "Români de pretutindeni" Drept si Administratie publica, AICI


Anunturi

In atentia candidatilor declarati ADMISI la Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Contractele de studii se incheie incepand cu data de 01 august 2017, in Campusul universitar (Aleea Sinaia nr. 13), Corpul B, Etaj 3, Sala 303


Program incheiere contracte:

1 – 31 august 2017
Luni-Vineri: 900-1700


Dobândirea calităţii de „student” al Universităţii „Valahia” din Târgovişte este condiţionată, pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, de depunerea actelor de studii în original, iar pentru locurile cu taxă, de prezentarea chitanţei de plată a taxei de 1280 lei (licenţă) la încheierea contractului, dar nu mai târziu de 31 August 2017. Nerespectarea acestei condiţii atrage pierderea calităţii de candidat declarat „admis” la data de 31 IULIE 2017.


 Taxa de înmatriculare în anul I de studii 2017-2018 este 200 lei !


GRAFICUL DE ACHITARE
A TAXEI DE ŞCOLARIZARE


Cuantumul taxei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă este 3.200 lei sau 2.880 lei (reducere 10% dacă suma este achitată integral până la data de 15.10.2017 (data chitanţei, data ordinului de plată sau mandatului poştal).

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
Varianta A: (Taxă cu reducere 10%)
- 1280 lei la încheierea contractului de studii / actului adiţional şi
- 1600 lei până la 15 octombrie 2017.

Varianta B: 2 tranşe, astfel:
- 1280 lei la încheierea contractului de studii / actului adiţional şi
- Tranşa I: 960 lei până la data de 20 ianuarie 2018;
- Tranşa a II-a: 960 lei până la data de 01 iunie 2018.

Varianta C: 4 tranşe, astfel:
- 1280 lei la încheierea contractului de studii / actului adiţional şi
- Tranşa I: 480 lei până la data de 15 noiembrie 2017;
- Tranşa a II-a: 480 lei până la data de 20 ianuarie 2018;
- Tranşa a III-a: 480 lei până la data de 15 aprilie 2018;
- Tranşa a IV-a: 480 lei până la data de 1 iunie 2018.


Pliant admitere licenta 2017, AICI

 

  • DREPT - forma de invatamant zi (IF) si invatamant la distanta (ID) - durata studii 4 ani (program acreditat)
  • ADMINISTRATIE PUBLICA - forma de invatamant zi (IF) - durata studii 3 ani (program acreditat)

 

Media generala de admitere este constituita din media examenului de bacalaureat - pondere 100%.

Criteriile de departajare pentru medii de admitere egale sunt:

1. Nota obtinuta la proba scrisa in cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana 

2. Nota obtinuta la proba scrisa in cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifica profilului (proba a doua)


 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

NOU! Proba orală a examenului de admitere la programele de
studii de master - Interviul profesional, se va sustine in data de 25 septembrie 2017, ora 13.00, in campusul universitar, corpul B, sala 214 si sala 201


 Pliant admitere master 2017, AICI

Tematica interviu profesional, AICI

 

  •  DREPTUL AFACERILOR - durata studii 1 an (program acreditat)
  •  ADMINISTRATIE PUBLICA EUROPEANA - durata studii 2 ani (program acreditat)

 

Admiterea la studii universitare de masterat se face pe baza de examen de admitere, constand in:

• Media examenului de licenta/diploma sau echivalenta – pondere 50%

• Nota obtinuta la sustinerea unui interviu profesional - pondere 50%

Criteriile de departajare pentru medii de admitere egale sunt:

1. Media examenului de bacalaureat  

2. Media examenului de licenta


Informatii suplimentare privind admiterea 2017, AICI

Calendar admitere, AICI 

 

 

 

 

  

FaLang translation system by Faboba