BURSA NOTARILOR PUBLICI

Concurs privind acordarea în anul universitar 2020-2021 de către Camera Notarilor Publici Ploieşti  a două burse în valoare de 100 euro/luna

DATĂ ȘI ORĂ CONCURS: 26 noiembrie 2020, ora 11:00

Detalii suplimentare - a se vedea Sectiunea Studenti


 

Concurs de filme de scurt metraj cu tematica anticoruptie

Comunicat concurs

Film de prezentare

Afis concurs anticoruptie


 


ANUNȚ

Secretariatul Facultăţii de Drept și Știinte Administrative vă comunică următoarele:
• Adresa de e-mail privind comunicarea online între secretariat şi dumneavoastră în perioada pandemiei este Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
• Numărul de telefon al secretariatului este 0769 076 855 (între orele 12–14, excepţie fac cazurile urgente);
• Pentru ridicarea documentelor în original necesare dumneavoastra din secretariat, vă rugăm să sunaţi înainte pentru a vă face o programare;
• Pentru eliberarea unei adeverințe, vă ataşăm model de cerere, cu precizarea că secretariatul vă poate trimite adeverința semnată, înapoi pe e-mail, evitând astfel contactul fizic.


      Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative este una dintre facultățile emblematice ale Universității ”Valahia” din Târgoviște, universitate de stat acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul Grad de Încredere Ridicat, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România. 

    Continuând tradiția primei școli de învăţământ superior din Muntenia, “Schola Graeca et Latina” (1646–1652), înfiinţată în timpul domnitorului Matei Basarab, Universitatea ”Valahia„ din Târgoviște, în cei 25 de ani de la înființare (1992),  a reușit să devină o instituţie de prestigiu în spațiul universitar românesc, cu vocaţie europeană, care contribuie la dezvoltarea vieţii economice, sociale, politice şi culturale din fosta capitală a Ţării Româneşti.
Indreptarea legii
    Leagăn al culturii şi spiritualităţii româneşti, oraşul Târgovişte a constituit de-a lungul timpului un nucleu activ de dezvoltare a învăţământului umanist, aici fiind tipărite primele lucrări în limba română, dar şi reprezentativa lucrare „Îndreptarea legii” (1652), unul dintre primele coduri de legi din Europa redactate într-o limbă naţională. Ca răspuns la o îndelungată tradiție culturală, la distanță în timp, în contextul profundelor transformări politice şi sociale care au marcat România la începutul anilor 1990, avea să se nască școala juridică și administrativă târgovișteană.
   Încă de la înființare, facultatea și-a propus și promovează un proces de învăţământ de înaltă calitate, modern, orientat spre studenţi şi spre rezultatele învăţării, susţinut de resurse umane înalt calificate şi de o înfrastructură la nivelul standardelor internaţionale în domeniu.

 De peste două decenii, Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative formează specialişti în domeniul juridic şi al ştiinţelor administrative, mulți dintre aceștia fiind astăzi nume sonore în domeniile lor de specializare, ocupând poziții-cheie în mediul profesional și/sau în viața publică.

   Astăzi, Facultatea de Drept și Științe Administrative oferă programe de pregătire universitară - studii de licență și master, in regim cu frecvență (IF) și la distanță (ID), acreditate ARACIS:

•     programe de studii universitare de licență - ”Drept” (IF și ID) și "Administratie publică" (IF);

•     programe de studii universitare de master - "Dreptul afacerilor" (IF) și "Administratie publică europeană" (IF).

   În funcție de programul de studii ales, absolvenții noștri pot poţi exercita o profesie juridică din sistemul justiției sau din alte domenii ale vieții publice (judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic șa.), pot fi funcţionari publici în administraţia publică din România (la nivel central sau local) sau în instituţii ale Uniunii Europene ori pot îmbrățișa o carieră în domeniul învățământului superior sau în cercetarea științifică.

 

 
 


FaLang translation system by Faboba